Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 30.04.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

  • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009 w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "n" na terenie województwa opolskiego.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009 wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

17.3118.031.08

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU "N"

3 510,00

województwo