POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA „PRO CORDE” SPÓŁKA Z O.O.

05.10.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 05.10.2015 r. Oferent: POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA "PRO CORDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowowiejska 64-66/1A, 50-315 Wrocław,  złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczący postępowania nr: 08-15-000046/REH/05/1/05.2301.022.02/01