Decyzja na odwołanie do postępowania nr: 08-16-000018/REH/05/1/05.2300.022.02/

16.08.2016

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza informację dotycząca rozpatrzenia odwołania wniesionego przez oferenta: Bożena Kaczmarska, NZOZ ADMET Centrum Utrzymania Zdrowia, ul. Chabrów  58, 45-221 Opole – na postępowanie nr:  08-16-000018/REH/05/1/05.2300.022.02/11–(treść decyzji).