Ogłoszenia o wniesieniu protestu przez oferenta: „MEDICUS” sp.z o.o., Prudnik ul. Kościuszki 15.

08.05.2017

Ogłoszenia o wniesieniu protestu kod postępowania 08-17-000038/REH/05/1/05.1300.207.02/01  dot. oferenta: "MEDICUS" sp.z o.o., Prudnik ul. Kościuszki 15.