Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

13.02.2018

W dniu 13 lutego 2018 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe) w zakresie:

 • PROGRAM LEKOWY -IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM -IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA  – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA  – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A  – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A  – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+  – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)  – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ – cena oczekiwana: 1,00 zł z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ  – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 13 lutego 2018 r.
 • Składanie ofert do 27 lutego 2018 r.
 • Otwarcie ofert –1 marca 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 16 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie Szpitalne – SZP).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 774020136.

Opole, 13.02.2018 r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów