Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

10.05.2019

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy lekowe

 

  1. ROKOWANIA
  1. Program lekowy – leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu wraz z zakresem skojarzonym leki w programie lekowym – leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu cena oczekiwana: 1,00 – na terenie woj. Opolskiego
  2. Program lekowy – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem wraz z zakresem skojarzonym leki w programie lekowym – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem cena oczekiwana: 1,00 – na terenie woj. Opolskiego
  3. Program lekowy – leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (ph+) wraz z zakresem skojarzonym leki w programie lekowym – leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (ph+) cena oczekiwana: 1,00 – na terenie woj. Opolskiego

Harmonogram postępowania rokowań:

  • Ogłoszenie postępowania  09 maja 2019 r.
  • Składanie ofert  do 16 maja 2019 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert – 20 maja 2019 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 31 maja 2019 r.