Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju PSY

20.12.2019

W dniu 20 grudnia 2019 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresach:

  • świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych na terenie województwa opolskiego,  cena oczekiwana  – 10,53 zł
  • świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, na terenie powiatów: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, oleski, opolski i Miasto Opole,  cena oczekiwana  – 9,15 zł

 

Harmonogram postępowania konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania  20 grudnia 2019 r.
  • Składanie ofert  do 13 stycznia 2020r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert – 15 stycznia 2020 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 12 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2020 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzaleznień).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (link do portalu świadczeniodawcy)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 168

Opole, 20.12.2019 r.