Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne

19.01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe:

  • program lekowy – leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego  – cena oczekiwana 1,00 zł,
  • program lekowy – leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym lamberta-eatona wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego  – cena oczekiwana 1,00 zł,
  • program lekowy – leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego  – cena oczekiwana 1,00 zł,
  • program lekowy – leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem  wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego  – cena oczekiwana 1,00 zł,
  • program lekowy – leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego  – cena oczekiwana 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania: 18 stycznia 2022 r.
  • Składanie ofert: do 1 lutego 2022 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 3 lutego 2022 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 25 luty 2022 r. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 14.03.2022r. – 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 49 52 75