10 luty 2023 r. – Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

10.02.2023

W dniu 10 lutego 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

  • 02.7220.072.02 – BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

 na terenie powiatu nyskiego – cena oczekiwana 1,36 zł

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania:  10 lutego 2023 r.
  • Składanie ofert: 27 lutego 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 2 marca 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 24 marca 2023 r. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 01.04.2023 – 30.06.2024

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77549379