14 lutego 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

14.02.2023

W dniu 14 lutego 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresach:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000169/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu strzeleckiego, miasto Opole,
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (14.2140.029.04), kod postępowania: 08-23-000170/SPO/14/1/14.2140.029.04/01, na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (14.2141.029.04), kod postępowania: 08-23-000177/SPO/14/1/14.2141.029.04/01, na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000178/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu krapkowickiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000179/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (14.5161.026.04), kod postępowania: 08-23-000180/SPO/14/1/14.5161.026.04/01, na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000181/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu brzeskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (14.5170.029.04), kod postępowania: 08-23-000182/SPO/14/1/14.5170.029.04/01, na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000185/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000186/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu kluczborskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE (14.5171.029.04), kod postępowania: 08-23-000187/SPO/14/1/14.5171.029.04/01, na terenie województwa opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000189/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu namysłowskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000191/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu nyskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000192/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu oleskiego,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (14.5160.026.04), kod postępowania: 08-23-000193/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, na terenie powiatu prudnickiego.

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania:  14 lutego 2023 r.
 • Składanie ofert: 7 marca 2023 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 10 marca 2023 r. godz. 10:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 14 kwietnia 2023 r. 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 01.07.2023 – 30.06.2028

Oraz w zakresach:

 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000168/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu namysłowskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000171/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000172/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu krapkowickiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000173/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu oleskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000174/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu nyskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000175/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu brzeskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000176/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu strzeleckiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000183/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie miasta Opole,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000184/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu opolskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000188/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu głubczyckiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000190/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu kluczborskiego,
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (14.2142.026.04), kod postępowania: 08-23-000194/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na terenie powiatu prudnickiego.

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania:  14 lutego 2023 r.
 • Składanie ofert: 7 marca 2023 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 10 marca 2023 r. godz. 10:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 19 maja 2023 r. 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 01.07.2023 – 30.06.2028

 

Wykaz cen oczekiwanych do zakresów świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

kod zakresu

nazwa zakresu

cena jednostki rozliczeniowej w zł

14.2140.029.04

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE           

39,40

14.2141.029.04

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ – DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

39,40

14.2142.026.04

ŚWIADCZENIA  W PIELĘGNIARSKIEJ  OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

50,46

14.5160.026.04

ŚWIADCZENIA W  ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

48,30

14.5161.026.04

ŚWIADCZENIA  W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

48,30

14.5170.029.04

ŚWIADCZENIA  W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH  MECHANICZNIE

48,30

14.5171.029.04

ŚWIADCZENIA W  ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE /OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI  WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

48,30

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 136