Zaproszenie

21.05.2014

Uprzejmie informuję, że w ramach działań projektu szkoleniowego Akademia NFZ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 1 października br. została uruchomiona Platforma e-learning wraz z Portalem informacyjnym, której główną funkcją jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji e-learning dla pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wejście na stronę portalu informacyjnego jest możliwe poprzez link : http://akademia.nfz.gov.pl/.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Przed zarejestrowaniem się do Platformy e-learning proszę o zapoznanie się z listem intencyjnym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Agnieszki Pachciarz oraz instrukcją korzystania obsługi szkoleń e-learningowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Tel: (22) 572 64 62
Fax: (22) 572 63 28
E-mail:  akademianfz@nfz.gov.pl

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Opublikowany: 1.10.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 22.11.2013 r. Norbert Tyszka