28.06.2018 – Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

28.06.2018

Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

W dniu 28 czerwca 2018 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGIIcena oczekiwana 1,00 zł
  wraz z zakresami skojarzonymi: KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU
  I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH – ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02
  cena oczekiwana 1,00 zł
  i ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  cena oczekiwana 1,00 zł  – na terenie województwa opolskiego.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 28 czerwca 2018 r.
 • Składanie ofert do 12 lipca 2018 r.
 • Otwarcie ofert – 16 lipca 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 31 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS).

Podmioty lecznicze ,które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link