Złożenie odwołania na postępowanie nr 08-18-000216/PSY/04/1/04.1790.007.02/01

22.06.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. oferent: Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. ks. Konstantego Damrota 6/1, Opole, złożył odwołanie na postępowanie nr: 08-18-000216/PSY/04/1/04.1790.007.02/01; świadczenia psychologiczne.

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia