Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29.04.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” .

Harmonogram postępowań konkursowych:

    Ogłoszenie postępowań – 29.04.2014 r.
    Składanie ofert – 14.05.2014 r.
    Otwarcie ofert – 16.05.2014 r.
    Rozstrzygnięcie postepowań – 30.05.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tel. do kontaktu tel. (022) 279 75 54

Warszawa, 29 kwietnia 2014 roku