Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9.05.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy zdrowotne (lekowe) w następujących zakresach: 1) Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem (ICD-10 C43); 2) Leczenie zaawansowanego raka żołądka (ICD-10 C16); 3) Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69); 4) Leczenie choroby Gaucher’a typu I (ICD-10 E 75.2)

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 9 maja 2014 roku