Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja; chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny- w tym chirurgia naczyniowa hospitalizacja II poziom referencyjny – Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.

Harmonogram postępowań konkursowych:

 

    Ogłoszenie postępowań – 15.05.2014 r.

    Składanie ofert –30.05.2014 r.

    Otwarcie ofert – 2.06.2014 r.

    Rozstrzygnięcie postępowań – 18.06.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 15 maja 2014 roku