Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne (dotyczy unieważnionych postępowań konkursowych).

Harmonogram postępowania konkursowego:
    Ogłoszenie postępowań – 19.05.2014 r.
    Składanie ofert – 02.06.2014 r.
    Otwarcie ofert – 05.06.2014 r.
    Rozstrzygnięcie postepowań – 17.06.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 19 maja 2014 roku