Rozstrzygnięcie postepowania 08-19-000059/AOS/02/1/02.1587.001.02/03

23.08.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.:

Kod postępowania: 08-19-000059/AOS/02/1/02.1587.001.02/03