Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – informacja siedleckiej delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Siedlcach w dniu 21.05.2014 roku zakończyła postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tel.: (25) 785-12-18, 785-12-19, 785-12-11

Warszawa, 21 maja 2014 roku