Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 21.03.2014 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 6 czerwca 2014 roku na 17 czerwca 2013 roku.