Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

30.03.2018

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

1. Krzysztof Pałka (08R/81069)

2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (08R/80017)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej