Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

27.04.2018

nformacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

1. DT Dolny Śląsk (08R/90017)

2. Modelowanie Słuchu Sp. z o.o. (08R/81644)

3. ACS Słuchmed Sp. z o.o. (08R/81257)