Informacje dla świadczeniodawców

22.01.2013
Komunikat dla lekarzy i farmaceutów w sprawie zasad
numeracji refundowanych recept lekarskich
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości komunikat Centrali NFZ w sprawie zasad numeracji refundowanych recept lekarskich.

Wydział Gospodarki Lekami