Informacja dla Farmaceutów

26.02.2014

Komunikat dla Farmaceutów w sprawie nowej wersji wniosku o zgodę na złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 11 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 roku nr 122 poz. 696 z późn. zm.) „złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.

 

Wydział Gospodarki Lekami