Ogłoszenia o wniesieniu protestu przez oferenta: NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna

21.07.2017

Ogłoszenie o wniesieniu protestu kod postępowania 08-17-000430/REH/05/1/05.1310.208.02/01  dot. oferenta: NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna