Ogłoszenie o naborze pracowników nr 30/2016 – wtoku przedłużenie naboru do 18.11.2016

19.10.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 30/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. BHP i p/poż.

 

 

Praca w wymiarze: 1/4 etatu

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole                                                                              

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • szkolenie wstępne z zakresu bhp nowozatrudnionych pracowników OOW NFZ,
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego i okresowego bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników OOW NFZ,
 • dokonywanie oceny analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulacji w zakresie bhp,
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bhp,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • pozostałe zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Wykształcenie:

Wyższe o kierunku/specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania konieczne:

 • 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • bardzo dobra znajomość przepisów bhp i p.poż.,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,

Wymagania pożądane:

 • ukończone szkolenia w dziedzinie bhp,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.),
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112,

 

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 4 listopada 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WKS/30/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływudo OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 19 październik 2016  roku
Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń