Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

18.06.2019

– W rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – kod postępowania:

08-19-000005/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

 

     1. Senioralny Uman-Ntuk EA i Uman-Ntuk AE Spółka Cywilna (08R/81777)

Miejsce udzielania świadczeń:

Senioralny Uman-Ntuk EA i Uman-Ntuk AE Spółka Cywilna, ul. Marka Prawego 9,
47-100 Strzelce Opolskie

     2. "GALEN 2002" Spółka z o.o. (08R/81724)

Miejsce udzielania świadczeń:

DOZ Apteka Dbam o zdrowie, ul. Jagiellońska 14 46-200 Kluczbork

     3.  GCF Spółka z o.o. (08R/81701)

Miejsce udzielania świadczeń:

DOZ Apteka Dbam o zdrowie, ul. ul. Kościuszki 3 48-300 Nysa

– W rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

08-19-000004/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

  1. Senioralny Uman-Ntuk EA i Uman-Ntuk AE Spółka Cywilna (08R/81777)

Miejsce udzielania świadczeń:

Senioralny Uman-Ntuk EA i Uman-Ntuk AE Spółka Cywilna, ul. Marka Prawego 9,
47-100 Strzelce Opolskie