Ogłoszenie o naborze pracowników nr 25/2016 – lista kandydatów

31.10.2016

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 25/2016
na stanowisko Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej OOW NFZ–1osoba
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

1

Ewelina Bańczyk

zam. Grodziec Drugi

godz.10.00

2

Magdalena Mazur

zam. Opole

godz.10.15

3

Łukasz Wilczyński

zam. Opole

godz.10.30

4

Paweł Rędziński

zam. Opole

godz.10.45

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 3 listopada 2016 roku (czwartek)
na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ
przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

 

 

Opole, 2016-10-28

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń