Informacje dla świadczeniodawców

07.08.2012
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych działających
na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że realizując zapis art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) począwszy od zestawień za okres od 1 do 15 sierpnia 2012 r. będzie dokonywał płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia.

Wydział Księgowości Główny Księgowy