Przypominamy, że zmienił się druk zlecenia na wyroby medyczne i w związku z tym nie należy zamawiać „ starych” druków.

04.02.2020

Od 1 stycznia 2020 roku  obowiązuje nowy wzór zlecenia,  określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego ( Dz. U.  poz. 1555 ).

Okres przejściowy, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 roku na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, upływa 31 marca 2020 roku. Termin należy uznać za ostateczny.

Od 1 kwietnia 2020 roku wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38 c ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 784 ze zm. ).