WZÓR DRUKU ZLECENIA UPROSZCZONEGO NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRZYSŁUGUJĄCE COMIESIECZNIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 ROK

04.02.2020

WZÓR DRUKU ZLECENIA UPROSZCZONEGO NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRZYSŁUGUJĄCE COMIESIECZNIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 lipca 2020 roku będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia uproszczonego wzoru zlecenia za zaopatrzenie w wyroby medyczne określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia ( Dz. U. z 2020 r. poz. 28 ).