Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury sieci SAN i LAN wraz z instalacją, konfiguracją i…

04.07.2013
Zamówienia publiczne – 2012

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury sieci SAN i LAN wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania II

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania