Informacje dla świadczeniodawców

02.07.2012
Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki na terenie województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.06.2012 r. o treści:

„W związku z zapowiadanym od 1 lipca 2012 roku protestem lekarskim polegającym na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących apteki na terenie województwa świętokrzyskiego, aby po dniu 1 lipca 2012 roku przekazywały każdego dnia do Oddziału informacje dotyczące ilości nieprawidłowo wystawionych recept oraz świadczeniodawców wystawiających takie recepty. Prosimy o przekazywanie pisemnych informacji na nr faksu 41 343 04 90.”

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż przedmiotowe dane można przekazywać również pod numer telefonu 41/ 36 46 239, numer faksu 41/ 36 46 124 lub na adresy e-mail:
– Aneta Jóźwiak – aneta.jozwiak@nfz-kielce.pl
– Edyta Białek – edyta.bialek@nfz-kielce.pl

Wydział Gospodarki Lekami