Złożenie odwołania na postępowanie nr 08-18-000267/REH/05/1/05.1310.209.02/01

24.08.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. oferent: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg złożył odwołanie na postępowanie nr: 08-18-000267/REH/05/1/05.1310.209.02/01; fizjoterapia domowa.

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia