Kontraktowanie 2014

21.05.2014

MOW NFZ informuje, że elektroniczne wersje umów na 2014r. zostaną sporządzone przez Oddział w oparciu o potencjał widniejący w bieżących umowach, według stanu na dzień sporządzania umów – począwszy od dnia 14.12.2013r.

W związku z powyższym świadczeniodawcy proszeni są:

I. o dokonanie aktualizacji potencjału w SZOI polegającej na:

 1. sprawdzeniu potencjału, który będzie wskazany do realizacji umowy na 2014r. – – w szczególności należy zwrócić uwagę na daty obowiązywania harmonogramów: komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu
  uwaga!
  potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów/dostępności w roku 2014 (czyli będzie ograniczony datą do „31.12.2013r.”), nie zostanie „przeniesiony” do umowy na 2014r. zaleca się ustawienie okresu obowiązywania harmonogramów/dostępności na BEZTERMINOWY;

  Osoby personelu medycznego, które rozpoczną udzielanie świadczeń POZ od 01.01.2014r., należy zgłosić do umowy POZ po udostępnieniu elektronicznego pliku umowy na 2014r.

 2. dodaniu do wykazu sprzętu rejestratora rozmów telefonicznych (kod 0011092), wymaganego do realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. z 2013r., poz. 1248) oraz zgłoszeniu ww. zmiany do bieżącej umowy NiŚOZ (komunikat w tej sprawie został wystawiony w SZOI w dniu 27.11.2013r.)

II. o przesłanie do Oddziału lub właściwej Delegatury w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do dnia 13 grudnia br.

 1. oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – dotyczy tych świadczeniodawców, którzy nie przesłali takiego oświadczenia wraz z akceptacją planów rzeczowo-finansowych!
 2. wniosku w sprawie rachunku bankowego (wygenerować poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok – 2014, typ umowy 0112)
 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – fax (22) 582 80 39
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – fax (23) 672 42 12
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka – fax (29) 764 62 07
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – fax (24) 269 18 42
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom – fax (48) 369 84 75
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce – fax (25) 644 84 26

W przypadku, gdy polisy OC, umowy z podwykonawcami, obowiązują do dnia 31 grudnia 2013r. – wymagane jest złożenie dokumentów aktualnych na 2014r.

Szczegółowe warunki realizacji umów w 2014r. określa zarządzenie nr 64/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ze zmianami.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z Działem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ:
tel. (22) 582 80 35, 43, 44, 45, 46 lub 48

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ


Warszawa, 09 grudnia 2013 roku