Informacje dla świadczeniodawców

29.06.2012
Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki
na terenie Województwa Świętokrzyskiego
W związku z zapowiadanym od 1 lipca 2012 roku protestem lekarskim polegającym na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą do podmiotów prowadzących apteki na terenie Województwa Świętokrzyskiego, aby po dniu 1 lipca 2012 roku przekazywały każdego dnia do Oddziału informacje dotyczące ilości nieprawidłowo wystawionych recept oraz świadczeniodawców wystawiających takie recepty. Prosimy o przekazywanie pisemnych informacji na nr faksu 41 343 04 90.

Wydział Gospodarki Lekami