Rozstrzygnięcie postępowania – PRO

22.10.2019

 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 21 października 2019 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania w rodzaju:

  • PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2019 r. do 30.06.2024 r.

Kod postępowania:      08-19-000126/PRO/10/1/10.4450.159.02/01

                                       08-19-000124/PRO/10/1/10.7940.158.02/01