Ogłoszenie o naborze pracowników nr 42/2016 -unieważnienie naboru

16.01.2017

Informacja dotycząca unieważnienia naboru  

na stanowisko STARSZEGO REFERENTA

w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym- 1 osoba w ogłoszeniu nr 42/2016

 

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nabór na stanowisko STARSZEGO RFERENTA w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym został unieważniony.

                                                                                                                   

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogę odebrać je w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przy ul. Głogowskiej 37, w Wydziale Kadr
i Szkoleń pok. 604, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane, niszczone są po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania niniejszej informacji.

Opole, 2017-01-16

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Źródło: Wydział Spraw Pracowniczych