Ogłoszenie o naborze pracowników nr 40/2016 – zakończenie naboru

18.01.2017

Informacja dot. zakończenia naboru
na stanowisko: głównego
specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli,
Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba
– ogłoszenie nr 40/2016

 

Procedura naboru nr 40/2016 na stanowisko: głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Opole, 2017-01-18

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń