Decyzja nr 1/2019/KO nr postępowania 08-19-000161/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

12.12.2019

Decyzja wydana w związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej złożonym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin do postępowania nr: 08-19-000161/SPO/14/1/14.5160.026.04/01   w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo – leczniczym.

Załącznik –Decyzja nr 2/2019/KO