Komunikat

21.05.2014

W związku z przedłużającym się procesem negocjowania propozycji planów rzeczowo-finansowych na 2014 rok, MOW NFZ informuje o przesunięciu terminu ostatecznych uzgodnień do dnia 13 grudnia 2013 r.

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ


Warszawa, 10 grudnia 2013 roku