Ogłoszenie o naborze pracowników nr 06/2017 – zakończenie naboru

15.02.2017

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

– ogłoszenie nr 06/2017

 

 

Procedura naboru nr 06/2017 na stanowisko: głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 
 

Opole, 2017-02-13

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń