Rozszerzenie licencji oraz aktualizacja eksploatowanego przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ oprogramowania F-Secure…

17.01.2013
Zamówienia publiczne – 2013

Rozszerzenie licencji oraz aktualizacja eksploatowanego przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ oprogramowania F-Secure Anti-Virus for Windows Servers oraz F-Secure Client Security

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Pliki do pobrania