Informacje dla świadczeniodawców

21.03.2012
Komunikat w sprawie refundacji leku KLOZAPOL –
stanowisko Ministra Zdrowia.

Zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012r. leki; Klozapol tabl. 25mg kod EAN 5909990139422 oraz Klozapol tabl. 100 mg kod EAN 5909990139521 są dostępne dla pacjentów bezpłatnie we wskazaniu „choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe”. Ze względu na fakt, że schorzenie jakim jest: zaburzenia zachowania i emocji u osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym mieści się w pojęciu: upośledzenie umysłowe, ww. leki mogą być przepisywane w tym wskazaniu z poziomem odpłatności bezpłatnie.

Wydział Gospodarki Lekami