Dostawa stacji roboczych, notebooków i oprogramowania dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

30.10.2014
Zamówienia publiczne – 2014


Dostawa stacji roboczych, notebooków i oprogramowania
dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania – zadanie nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 2

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania