Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

02.1031.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI

10,0

województwo opolskie

02.1030.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

10,0

województwo opolskie