Komunikat dla pacjentów zapisanych na listy oczekujących na leczenie w Sensor Cliniq

20.05.2014

W związku z licznymi skargami na odmowę przeprowadzenia leczenia pacjentom zgłaszającym się na zabiegi w terminach wcześniej ustalonych w Sensor Cliniq przy ulicy Kaczej 8 w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje:

  1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Sensor Cliniq zostanie rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 20 grudnia 2013r. Zabiegi na które pacjenci zostali zapisani z datami przypadającymi na okres do 20 grudnia 2013r. powinny być przeprowadzone w ramach umowy z MOW NFZ. Odmowa wykonania zabiegu w okresie wypowiedzenia może wynikać wyłącznie ze wskazań medycznych ustalonych przez lekarza i udokumentowanych w dokumentacji medycznej pacjenta.
  2. Osoby dla których terminy wykonania zabiegu w Sensor Cliniq ul. Kacza 8 w Warszawie, ustalono na okres po 20 grudnia 2013r. mają prawo do uzyskania leczenia finansowanego w całości przez MOW NFZ we wszystkich placówkach, które posiadają umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka z leczeniem zaćmy (B12, B13, B14, B15) w wariantach: hospitalizacja, hospitalizacja planowa, leczenie „jednego dnia”. Informacje o szpitalach prowadzących leczenie okulistyczne, z leczeniem zaćmy zamieszczono poniżej, oraz dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresem www.nfz-warszawa.pl w zakładce „gdzie się leczyć, adresy, telefony. Aktualne informacje na temat wszystkich oddziałów szpitalnych dostępne są również za pośrednictwem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), dostępnego dla każdego pacjenta po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ pragnie ponownie poinformować, że rozwiązanie umowy z Sensor Cliniq nastąpiło z przyczyn niezależnych od Oddziału. Decyzja o rozwiązaniu umowy poprzedzona była długotrwałym postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym na skutek licznych skarg oraz informacji od Pacjentów w związku z ponoszeniem przez Nich dodatkowych opłat za leczenie finansowane w całości ze środków publicznych przez NFZ.

Wykaz świadczeniodawców na terenie Mazowsza, realizujących świadczenia w zakresie leczenia zaćmy.

Nr pierwotny umowy Nazwa świadczniodawcy Miejscowość Ulica, nr domu

Zakres świadczeń, Nazwa

1-00008-03-01-2012-2016/13 SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA STĘPIŃSKA 19/25 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00013-03-01-2011-2013/13 SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOŁOMIN GDYŃSKA 1/3 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00033-03-01-2011-2013/13 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE WARSZAWA BURSZTYNOWA 2 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00035-03-01-2011-2013/13 CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY „ATTIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA GÓRCZEWSKA 89 OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
1-00242-03-01-2012-2016/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE WARSZAWA CZERNIAKOWSKA 231 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00246-03-01-2011-2013/1 SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS WARSZAWA LINDLEYA 4 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00254-03-01-2012-2016/13 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA SŁOMIŃSKIEGO 19/524 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
1-00438-03-01-2011-2013/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY W WARSZAWIE WARSZAWA SIERAKOWSKIEGO 13 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
1-00445-03-01-2011-2013/13 JERZY PETZ MEDIQ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEGIONOWO MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 20 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
1-00696-03-01-2011-2013/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW WARSZAWA ZAMIANY 13 OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
1-00699-03-01-2011-2013/13 CENTRUM MEDYCZNE MAVIT WARSZAWA PODLEŚNA 61 OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
1-01239-03-01-2012-2016/13 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE MML WARSZAWA BAGNO 2 WEJŚCIE E LOK 3 2 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
1-01311-03-01-2012-2016/13 POLIKLINIKA BRÓDNOWSKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO WARSZAWA KONDRATOWICZA 8 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
2-20040-03-01-2012-2016/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU PRZASNYSZ SADOWA 9 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
3-30314-03-01-2011-2013/13 SIEDLECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SIEDLCE PONIATOWSKIEGO 26 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
4-40001-03-01-2012-2016/13 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RADOMIU RADOM ALEKSANDROWICZA 5 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
4-40003-03-01-2012-2016/13 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM LEKARSKA 4 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
5-50001-03-01-2011-2013/13 SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE CIECHANÓW POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
6-60031-03-01-2011-2013/13 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU PŁOCK MEDYCZNA 19 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
8-00105-03-01-2011-2013/13 CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW W WARSZAWIE WARSZAWA WOŁOSKA 137 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
8-00123-03-01-2011-2013/13 WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ WARSZAWA KRASIŃSKIEGO 54/56 OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
8-00855-03-01-2011-2013/13 WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WARSZAWA SZASERÓW 128

OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15

Warszawa, 18 listopada 2013 roku