Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:i:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

03.0000.344.02

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

52,00

województwo opolskie

03.0001.344.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

1,00

województwo opolskie

03.0000.318.02

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

52,00

województwo opolskie

03.0001.318.02

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

1,00

województwo opolskie