Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.08.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

– Leczenie stomatologiczne: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii na terenie powiatów:  oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola,

Termin składania ofert do dnia 08.09.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014.


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
Leczenie stomatologiczne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi::

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana (zł)

obszar kontraktowania

07.0000.220.02

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

1,50

Powiat oleski, Powiat opolski, Miasto Opole