Przetarg nieograniczony – 1/19/WI/2015

21.03.2016
Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(15.06.2015)

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(21.05.2015 r.)

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(04.05.2015 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia